Knygų paroda „Atkurtai Lietuvos Nepriklausomybei – 30”

1990 m. Kovo 11-ąją Lietuvos žmonės dar kartą patvirtino savo pasirinkimą būti laisviems, gyventi ir išgyventi sunkumus. Išmoko džiaugtis mažomis ir didelėmis pergalėmis. Laukta, išsvajota, per kančias ir pasišventimą iškovota Nepriklausomybė – mūsų tautos laimėjimas, mūsų valstybės pamatas. Lai Kovo 11-oji stiprina mūsų tautybę ir vienybę.

Knygų paroda “Jėzuitų misijai Lietuvoje-450“

jezuitai

Prieš 450 metų į Vilnių atvyko pirmieji jėzuitai, davę pradžią du šimtmečius trukusiai ir ilgainiui sustiprėjusiai jėzuitų misijai Lietuvoje. Po Pirmojo pasaulinio karo atsikūrę Vilniuje ir Lietuvoje, sovietmečiu veikę išeivijoje bei pogrindinio sąlygomis Lietuvoje, jėzuitai savo misiją čia tęsia iki šiol, tęsdami socialinį dialogą, kuriuo siekiama plėtoti švietimo, mokslo, kultūros ir socialinę veiklą.

2019 – Pasaulio lietuvių metai

Apie tapatybę subrandintą svetimoje kultūroje.

Lietuvių charta-tai lyg įsipareigojimas kiekvienam lietuviui, jo sąžinė. Tai kelio rodyklė po pasaulį išsibarsčiusiems broliams ir seserims, Ar galėtume kalbėti apie atgimusią Lietuvos valstybę, užmiršdami užsienyje (ne savo valia) atsidūrusius lietuvius, kurių indėlis į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą 1990 m. yra itin reikšmingas? Žinoma, kad negalėtume, todėl neatsitiktinai šiemet minime Pasaulio lietuvių metus.