Knygų paroda “Su Vasario 16-ąją – Valstybės atkūrimo diena“

“Praeities dvasia ir praeities aukos įgalino mus atkurti savo nepriklausomą valstybę, o tas praeities ir šių dienų junginys mus turi paskatinti Lietuvos ateitį kurti taip, kad ji būtų gaji, ištverminga ir atspari prieš visokius pavojus ir netikėtumus.“
Antanas Smetona

Knygų paroda “Jėzuitų misijai Lietuvoje-450“

jezuitai

Prieš 450 metų į Vilnių atvyko pirmieji jėzuitai, davę pradžią du šimtmečius trukusiai ir ilgainiui sustiprėjusiai jėzuitų misijai Lietuvoje. Po Pirmojo pasaulinio karo atsikūrę Vilniuje ir Lietuvoje, sovietmečiu veikę išeivijoje bei pogrindinio sąlygomis Lietuvoje, jėzuitai savo misiją čia tęsia iki šiol, tęsdami socialinį dialogą, kuriuo siekiama plėtoti švietimo, mokslo, kultūros ir socialinę veiklą.

2019 – Pasaulio lietuvių metai

Apie tapatybę subrandintą svetimoje kultūroje.

Lietuvių charta-tai lyg įsipareigojimas kiekvienam lietuviui, jo sąžinė. Tai kelio rodyklė po pasaulį išsibarsčiusiems broliams ir seserims, Ar galėtume kalbėti apie atgimusią Lietuvos valstybę, užmiršdami užsienyje (ne savo valia) atsidūrusius lietuvius, kurių indėlis į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą 1990 m. yra itin reikšmingas? Žinoma, kad negalėtume, todėl neatsitiktinai šiemet minime Pasaulio lietuvių metus.