Knygų paroda „Jis kūrė ir stiprino Lietuvą“

bibl-1

2016 m. gruodžio 17 d. sukanka 150 metų, kai gimė būsimasis Lietuvos Prezidentas Kazys Grinius. Jis visą savo gyvenimą buvo paskyręs Lietuvos atgimimui, nuosekliai kovodamas už lietuviškos spaudos atgavimą, vienas iš demokratijos programos kūrėjų, vėliau tapęs jos, jau atkurtos valstybės, pagrindų kūrėju – ministru pirmininku, prezidentu…..

Kviečiame apsilankyti!

Paroda “Rugsėjo 26 d – Europos kalbų diena“

20160912_133955

Europos kalbų diena – rugsėjo 26 d. Europos Sąjungoje švenčiama šventė, skirta Europos Sąjungos kalboms. Pirmą kartą švęsta 2001 m., siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.

Pagrindiniai šios šventės tikslai:

  • papasakoti žmonėms apie kalbų mokymosi svarbą ir išskirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą;
  • skatinti, stiprinti ir išsaugoti turtingą Europos lingvistinę ir kultūrinę įvairovę;
  • stiprinti kalbų mokymosi visą gyvenimą programas mokyklose ir už jos ribų, studijų ar profesinėms reikmėms, mobilumo, malonumo ar mainų tikslais.

Kviečiame aplankyti parodą!

Paroda “Saulės mūšiui – 780“

20160912_134040

Saulės mūšis (Šiaulių mūšis) – mūšis, vykęs 1236 m. rugsėjo 22 d. tarp žemaičių ir Kalavijuočių ordino kariuomenės, kuriame buvo sutriuškintas Kalavijuočių ordinas ir nutrauktas kitų baltų žemių užkariavimas. Mūšis vyko netoli dabartinio Šiaulių miesto, pagal labiausiai pagrįstą hipotezę (S. Zajančkovskis, Zenonas Ivinskis, Romas Batūra) – Mūšos ir Tautinio santakoje (ties dabartiniu Jauniūnų kaimu, Joniškio rajonas)

2000 m. Lietuvos ir Latvijos Seimai Saulės mūšio dieną – rugsėjo 22-ąją – paskelbė Baltų vienybės diena.

2006 m. sukurtas dviejų dalių dokumentinis filmas „Saulės mūšis“ (režisierius Saulius Bartkus, scenarijaus autorius Gintaras Songaila).

Kviečiame aplankyti parodą!

Paroda “Vasara su knyga“

20160530.2

Tęsiant Bibliotekų metams skirtą parodų ciklą, bibliotekoje 2016 m. gegužės 30 d. surengta paroda “Vasara su knyga“. Bėgant laikui paskęstame kasdienybės šurmulyje, dažnai neturėdami laiko pasirinkti knygą maloniai laisvalaikio valandėlei. Mokyklos bendruomenės nariai, užsukę į biblioteką gali pamatyti naujienas, pavartyti naujų knygų puslapius pasirinkta tema.

Kviečiame apsilankyti!

Juozo Apučio knygų paroda

20160602.2

2016 m. birželio 2 d. KBPVM bibliotekoje surengta knygų paroda „Juozas Aputis (g. 1936 m.) – žymiausias Lietuvos XX a. antrosios pusės moderniosios psichologinės novelės ir apysakos kūrėjas“.

2016 m. birželio 8 d., žymiam rašytojui ir vertėjui Juozui Apučiui (1936-2010) būtų buvę 80 metų. Nacionalinės premijos laureatas Juozas Aputis 1960 m. VU baigė lietuvių kalbą ir literatūrą, nuo 1959 m. dirbo „Literatūros ir meno“, „Girių“, „Pergalės“, „Metų“ redakcijose. 1991–1994 m. buvo vyriausiasis „Metų“ redaktorius, nuo 1990 metų yra Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narys. Pirmosios J. Apučio novelių knygos – „Žydi bičių duona“ (1963) ir „Rugsėjo paukščiai“ (1967) – ženklino permainas lietuviškoje prozoje – perėjimą nuo epinio objektyvaus vaizdavimo, kurio reikalavo socialistinio realizmo teorija, prie lyrinio ir poetiško pasakojimo. Vėlesniuose autoriaus kūriniuose – „Horizonte bėga šernai“ (1970) ir „Sugrįžimas vakarėjančiais laukais“ – išryškėjo visuomeninė ir tautinė Apučio kūrybos prasmė, jos orientavimasis į gilesnius būties klausimus. J. Apučio novelė lietuvių literatūroje reikšminga ne dėl kūrybinių ieškojimų ar modernizmo bandymų, jos meninio savitumo esmė – aiški autoriaus dorovinė pozicija, etinis žmogaus vertinimas, humanistinio dvasingumo įtaiga.

Kviečiame apsilankyti!