Reforacijos 500 metų sukakčiai

reformacija

Pripažindamas Reformacijos įtaką ir svarbą Lietuvos valstybingumui, kultūrai ir kalbai, Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2017 metus Reformacijos metais, o Vyriausybė 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimu patvirtino Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo planą. Minėtame Vyriausybės patvirtintame Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo plane numatyta sukurti interneto svetainę, skirtą Reformacijos 500-osioms metinėms paminėti.

Prieš 500 metų Vokietijoje įsižiebusi Reformacija negrįžtamai pakeitė Europos istoriją ir kultūrą, padėjo pamatus šiuolaikinei Vakarų civilizacijai, pakeitė visuotinės Bažnyčios veidą ir paliko neišdildomą žymę Lietuvos istorijoje.