Baltijos keliui – 30

baltijos.paroda

1989 m. rugpjūčio 23 d. minint 50-ąsias Mplotovo-Ribentro pakto, nulėmusio Baltijos šalių nepriklausomybės praradimą, metines, apie 2,5 mln. Žmonių grandinė nusitiesė nuo Vilniaus, Rygos iki Talino, Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai susikibdami rankomis sudarė gyvą grandinę per Baltijos valstybes, taip simboliškai atskirdami jas nuo Sovietų Sąjungos, išreikšdami norą būti laisvi.