2019 – Pasaulio lietuvių metai

Apie tapatybę subrandintą svetimoje kultūroje.

Lietuvių charta-tai lyg įsipareigojimas kiekvienam lietuviui, jo sąžinė. Tai kelio rodyklė po pasaulį išsibarsčiusiems broliams ir seserims, Ar galėtume kalbėti apie atgimusią Lietuvos valstybę, užmiršdami užsienyje (ne savo valia) atsidūrusius lietuvius, kurių indėlis į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą 1990 m. yra itin reikšmingas? Žinoma, kad negalėtume, todėl neatsitiktinai šiemet minime Pasaulio lietuvių metus.

Žemaitijai – 800 metų!

Šiemet Žemaitija švenčia 800-ąsias metines, kai pirma kartą Žemaitijos vardas buvo paminėtas rašytiniuose šaltiniuose-Ipatijaus Kronikoje aprašant Haličio-Voluinės didžiųių Kunigaikščių ir Lietuvos taikos sutartį minimi ir žemaičių kunigaikščiai Erdvilas ir Vykintas.