Lietuvos patriarchą Joną Basanavičių prisimenant

Daktaras Jonas Basanavičius-vienas ryškiausių tautinio atgimimo veikėjų, pirmojo lietuviško laikraščio “Aušra“ redaktorius, gydytojas, tautosakininkas, publicistas. Jis vadinamas tautos patriarchu ir šio vardo nusipelnė tiek švietėjiškama, tiek visuomenine, tiek pilitine veikla. J. Basanavičius ne tik žadino lietuvišką savimonę, bet ir aktyviai dalyvavo kuriant nepriklausomą valstybę.