Paroda: Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metams

Daugeliui Lietuvos kunigų suteiktas garbingas monsinjoro titulas. Tačiau, išgirdę žodį ,,monsinjoras“ pirmiausia pagalvojame apie Kazimierą Vasiliauską. Visų kunigą, kuris buvo vaikščiojanti meilė. Kuris sakė “Jaučiuosi pats laimingiausias, kai sugebu padėti žmogui jo ašarą nušluostyti, nuo jo krūtinės akmenį nuristi.“ 

Knygų paroda: Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai 50

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika (LKB kronika) – proginis leidinys, leistas Lietuvoje 1972-1989 m. Pirmasis numeris pasirodė 1972 m. kovo 19 d. Leido “Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui“ artimi kunigai, seserys vienuolės, pasauliečiai katalikai. Rašė apie katalikų persekiojimus ir diskriminaciją Lietuvoje, tikinčiųjų gyvenimą kitose sovietinės respublikose, informavo pasaulio visuomenę apie tikrąją Bažnyčios ir tikinčiųjų padėti Lietuvoje. Iki 1983 m. “LKB Kroniką“ redagavo kun. Sigitas Tamkevičius, SJ, vėliau perėmė kun. Jonas Boruta, SJ. Per 17 metų išėjo apie 81 “LKB kronikos“ numeris. “LKB kronika“ buvo verčiama į anglų, ispanų ir kitas kalbas bei platinama daugelyje katalikiškų kraštų.